حسین فرخزاد

نویسنده

پوستر هندی و هرمز
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر والدراما
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر من اینجا هستم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کشتارگاه
۴.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۶۰ رای

امتیاز شما