فاطمه صادقی شلی وند

بازیگر, منشی صحنه
فاطمه صادقی (شلی وند) در سال 1349 در شهر ارومیه متولد شد. همسر وی «فریدون حسن پور»، کارگردان می باشد. آغاز بازی در سینما از سال 1368 با «ساوالان» به کارگردانی «یدالله صمدی» بوده است.
پوستر دارا و ندار
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه آفتابگردان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نشانی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پای پیاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در مه بخوان (بالاتر از آسمان)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات تابستانی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران دره انار
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر اوینار
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملک خاتون
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساوالان
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رانده شده
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کودکانی ازآب و گل
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تماس شیطانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما