فرید مصطفوی

فرید مصطفوی

نویسنده, دستیار کارگردان

فرید مصطفوی در سال 1333 در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ناتمام خود در مدرسه عالی تلویزیون و سینما به دانشگاه تهران راه یافت و لیسانس اقتصاد را از این دانشگاه دریافت کرد. سپس فعالیت خود را به عنوان نویسنده، دستیارکارگردان، تهیه کننده با تلویزیون آغاز کرد و به همکاری با گروه های فیلم و سریال و اقتصاد شبکه 1 و 2 سیما پرداخت.

۴ آبان ۱۳۳۳ (۶۷ سال )
پوستر پاییزان
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روز باشکوه
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر امید
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکلات
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بدل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زادبوم
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر گیلانه
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر خون بازی
۸.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر کفش‌هایم کو؟
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر زندان زنان
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۵۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر زهر عسل
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خارج از محدوده
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عصر جمعه
۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پوست شهر
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۳۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴۱۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر پول خارجی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رویای نیمه شب تابستان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خارج از محدوده
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما