مجید علم بیگی

بازیگر, مسئول هنروران

عکس‌های مجید علم بیگی

آذر فرامرزی، آرش میراحمدی و مجید علم بیگی در پشت صحنه مجموعه «قشنگتر از ستاره»
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق + 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد در شب
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خاله سوسکه
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر برابر با اصل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قشنگتر از ستاره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آوایی در گلستان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عید آن سال ها
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های تبیان
۲ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خیلی دور، خیلی نزدیک
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۴۳۶۵ رای

امتیاز شما