ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فرهاد حمیدی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیفرهاد حمیدی

فیلم‌های فرهاد حمیدی

بازیگر(49 فیلم)
فیلم دیگه چه خبر!؟(1370)
3.5
2 رای
فیلم شکار خاموش(1368)
0
0 رای
فیلم لنگرگاه(1367)
0
0 رای
فیلم زن و زمین/خوش غیرت(1357)
0
0 رای
فیلم مبارزی در نیمه راه/شب بازیگران(1357)
0
0 رای
فیلم دو کله شق(1356)
9
12 رای
فیلم نان و نمک(1356)
0
1 رای
فیلم طوطی(1356)
6.2
5 رای
فیلم بت شکن(1355)
10
1 رای
فیلم بی گناه(1355)
6.5
2 رای
فیلم پاداش یک مرد(1355)
9.6
10 رای
فیلم غرور و تعصب(1355)
3
1 رای
فیلم پیش کسوت(1355)
10
1 رای
فیلم ستیز(1355)
0
0 رای
فیلم شهر شراب(1355)
0
0 رای
فیلم خانه خراب(1354)
7.6
5 رای
فیلم دزد سوم(1354)
1.5
2 رای
فیلم فاصله(1354)
9.7
3 رای
فیلم مشکی(1354)
10
2 رای
فیلم ممل آمریکایی(1354)
9
42 رای
فیلم نازنین(1354)
6
1 رای
فیلم هدف(1354)
8
5 رای
فیلم هم خون(1354)
5
1 رای
فیلم همسفر(1354)
8.1
31 رای
فیلم شب غریبان(1354)
8.6
19 رای
فیلم غلام زنگی(1354)
0
0 رای
فیلم الکی خوش(1353)
0
1 رای
فیلم آب توبه(1353)
1
1 رای
فیلم پری خوشگله(1353)
6.4
7 رای
فیلم صلات ظهر(1353)
9.1
7 رای
فیلم کوثر(1353)
0
0 رای
فیلم شوهر کرایه ای(1353)
9.6
7 رای
فیلم آب(1353)
10
2 رای
فیلم تیغ آفتاب(1352)
0
0 رای
فیلم مصطفی لره(1352)
9.5
2 رای
فیلم ناخدا باخدا(1352)
6.4
5 رای
فیلم دل خودش می خواد(1352)
6
2 رای
فیلم در آخرین لحظه(1352)
2
1 رای
فیلم دشنه(1351)
8.2
19 رای
فیلم سر گروهبان(1351)
5.5
2 رای
فیلم کافر(1351)
3
3 رای
فیلم طغرل(1351)
0
0 رای
فیلم آسمون بی ستاره(1350)
0
0 رای
فیلم بده در راه خدا(1350)
9
9 رای
فیلم رضا چلچله(1350)
1.5
2 رای
فیلم ماجرای یک دزد(1350)
10
1 رای
فیلم ارادتمند شما عزرائیل(1349)
0
0 رای
فیلم جنجال پول(1347)
0
0 رای
فیلم بسترهای جداگانه(1347)
8
3 رای
تهیه کننده(1 فیلم)