فرهاد مهدوی

بازیگر

فرهاد مهدوی بازیگر ایرانی است.

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس سریال نمایش خانگی «خواب ...
پوستر زمهریر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حراج
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب بر همه یکسان می تابد
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ظهر روز دهم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خواب زده
۵.۰۴ /۱۰

از مجموع ۲۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر روز روشن
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 2
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۱۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر زرد
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر راه طی شده
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما