میلاد رحیمی

بازیگر

میلاد رحیمی بازیگر ایرانی است.

پوستر هجوم
۷.۰۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی و گربه
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر سه روز و سه قتل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر گاهی به پشت سر نگاه کن
۴.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما