غلامرضا گرشاسبی

بازیگر, طراح صحنه و لباس

پوستر ناخدا خورشید
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر سلام سرزمین من
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلباخته
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لانه عقابها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بانی چاو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما