ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فرشید مثقالی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیفرشید مثقالی
درباره مندر سال 1322 در اصفهان به دنیا آمد. فرشید مثقالی، فارغ التحصیل نقاشی از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران،‌ فعالیت خود را با تصویرگری کتاب آغاز کرد، و رد سال 1346 به هنرمندان «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» پیوست. برای مصور کردن کتاب های ماهی سیاه کوچولو، آرش کمانگیر، جمشید شاه و قهرمان جوایزی گرفت، و هم زمان با پیدایش «موج نو» در سینمای ایران به طراحی پوستر فیلم های گاو (داریوش مهرجویی، 1348پستچی (مهرجویی،‌ 1351) بی تا (هژیر داریوش،‌1352) و شازده احتجاب ‍(بهمن فرمان آرا، 1353) پرداخت. کار عمدة مثقالی در «کانون» انجام شد، و او با طراحی پوستر فیلم های کوتاه آن که خیال بافت و آن که عمل کرد ( مرتضی ممیز،‌ 1350) دار (رضا علامه زاده، 1352) و دوباره نگاه کن (مثقالی، 1353) تحولی در پوستر فیلم ایران به وجود آورد. مثقالی هم چنین عنوان بندی تعدادی از فیلم های غیر متعارف سینمای ایران را طراحی و اجرا کرده است. عنوان بندی فیلم گاو نخستین کار مثقالی در این زمینه است. مثقالی سپس عنوان بندی آقای هالو (1349) و شازده احتجاب (1353) با برای مهرجویی و فرمان آرا طراحی و اجرا کرد. آقای هیولا (1349) سوء تفاهم (1349)‌ پسر و ساز و پرنده (1350) شهر خاکستری (1351) کرم خیلی خیلی خوب (1352) دوباره نگاه کن (1353) از جهات مختلف (1357) یک قطره خون، یک قطره نفت (1359) و مجموعة چرا و چه طور (لیوان، میخ و چکش‌، قلم و کبریت،‌1364) فیلم هایی است که مثقالی برای «کانون» ساخت و با آزمایش گری همة تکنیک های فیلم انیمیشن را آموخت. او برای مجموعة آقای تی وی کوشید برای سرعت کار از همان روشی که والت دیزنی در«صد و یک سگ خال دار» (وولفگانگ ریترمن، 1961) استفاده کرده بود بهره ببرد. برای آموزش این کار به انگلستان رفت، که در آن جا نیز این روش را به کار می بستند. مثقالی از میان فیلم هایی که ساخته، دوباره نگاه کن را بیش از همه می پسندد. دوباره نگاه کن جست و جویی است در طبیعت برای یافتن اشکال جان دار در شکل های بی جان؛ به همان شیوه ای که یک کودک دربارة فضای اطراف خود و طبیعتی که او را احاطه کرده تخیل خود را به کار می اندازد و داستان می سازد. از میان فیلم های مثقالی دوباره نگاه کن و یک قطره خون و یک قطره نفت از حیث گرافیکی ممتاز و متمایز از سایر آثار او در آمده اند. فیلم های مثقالی از جشنواره های داخلی و خارجی جوایز متعددی کسب کرده اند، از جمله: آقای هیولا و سوء تفاهم (جایزة جشنوارة بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 1349) کرم خیلی خیلی خوب (دیپلم جشنوارة کارلو وی واری، 1974) پسر و ساز و پرنده (جایزة هیئت داوران جشنوارة ونیز، 1974) و دوباره نگاه کن (جایزة اول جشنوارة فیلم کودکان مسکو، ‌1975) و جایزة اول جشنوارة جیفونی ایتالیا، 1975).

فیلم‌های فرشید مثقالی

دستیار صحنه(1 فیلم)
طراح پوستر(1 فیلم)
دکور(1 فیلم)