ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

احمد معینی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیاحمد معینی

فیلم‌های احمد معینی

بازیگر(39 فیلم)
فیلم یاران(1372)
10
3 رای
فیلم گریز(1371)
6
1 رای
فیلم قرق(1370)
0
0 رای
فیلم بی گناه(1355)
3
1 رای
فیلم پاداش یک مرد(1355)
9.5
8 رای
فیلم سیاه بخت(1355)
4
1 رای
فیلم مادر جونم عاشق شده(1355)
10
1 رای
فیلم والده آقا مصطفی(1355)
0
0 رای
فیلم چشم انتظار(1354)
0
0 رای
فیلم شرف(1354)
10
2 رای
فیلم غلام زنگی(1354)
0
0 رای
فیلم فاصله(1354)
9.7
3 رای
فیلم قسم(1354)
7
1 رای
فیلم کینه(1354)
3.3
3 رای
فیلم مجازات(1354)
3
1 رای
فیلم نازنین(1354)
6
1 رای
فیلم همسفر(1354)
8
24 رای
فیلم سارق(1354)
0
0 رای
فیلم آب توبه(1353)
1
1 رای
فیلم آقا مهدی وارد می شود(1353)
7.9
13 رای
فیلم پری خوشگله(1353)
7
4 رای
فیلم حسین آژدان(1353)
7.5
8 رای
فیلم ناجورها(1353)
8.7
3 رای
فیلم هرجایی(1353)
6.5
4 رای
فیلم یاور(1353)
10
2 رای
فیلم جوجه فکلی(1353)
9.3
8 رای
فیلم جنوبی(1352)
10
2 رای
فیلم رو سیاه(1352)
7.5
2 رای
فیلم شرور(1352)
0
0 رای
فیلم کاکا سیاه(1352)
5
2 رای
فیلم مغربی(1352)
1
1 رای
فیلم ناخدا(1352)
10
2 رای
فیلم پخمه(1351)
0
0 رای
فیلم خاطرخواه(1351)
8.3
3 رای
فیلم غریبه(1351)
10
3 رای
فیلم مرد(1351)
9.6
10 رای
فیلم رضا چلچله(1350)
1.5
2 رای
فیلم خداحافظ تهران(1345)
9.5
2 رای
فیلم عصیان(1345)
0
0 رای
با تشکر از(1 فیلم)