ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

رضا رخشان

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیرضا رخشان
درباره منرضا رخشان تهیه کننده و مدیر فیلمبردای ایرانی است.

عکس

فیلم‌های رضا رخشان

مدیر فیلمبرداری(6 فیلم)
فیلمبردار(4 فیلم)
تهیه کننده(4 فیلم)
مدیر تصویربرداری(2 فیلم)
بازیگر(2 فیلم)
امور فنی(1 فیلم)
با تشکر از(1 فیلم)