وجستا

بازیگر

پوستر خداحافظ رفیق
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فاتحین صحرا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صبح روز چهارم
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عباسه و جعفر برمکی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فدایی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجویان کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تولدت مبارک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما