ستاره صفرخانی

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر نطفه شوم
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما