امرالله احمدجو

کارگردان, نویسنده, بازنویسی فیلمنامه
امرالله احمدجو متولد 1323 اصفهان، فارغ التحصیل فیلمبرداری از مدرسه عالی تلویزیون و سینما است. وی فعالیت سینمایی را سال 1363 با کارگردانی فیلم های کوتاه آغاز کرد. نخستین فعالیت سینمایی او کارگردانی فیلم «شاخه های بید» می باشد.
December 21, 1953 (۷۰ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پشت کوهای بلند
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های بید
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچک جنگلی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای وارونه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پشت کوهای بلند
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ سرپر
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های بید
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های گروهان بلال
۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ های سحرگاه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما