لارنس فیشبرن

بازیگر
لارنس فیشبرن با نام کامل لارنس جان فیشبرن سوم به انگلیسی Laurence John Fishburne III متولد 30 ژوئیه 1961 بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های لارنس فیشبرن


برنتون توایتز و لارنس فیشبرن در فیلم «سیگنال»(The Signal)
لارنس فیشبرن
لارنس فیشبرن در فیلم «سیگنال»(The Signal)
لارنس فیشبرن
لارنس فیشبرن در نمایی از فیلم «سیگنال»(The Signal)
لارنس فیشبرن
پوستر فیلم «سیگنال»(The Signal)

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «کجا رفتی برنادت Where'd ...
پوستر همه چاقوهای قدیمی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه خیر و شر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جان ویک: قسمت چهارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جان ویک 3: پارابلوم
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر جان ویک: فصل 2
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۳۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر جاده یخی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیر چراغ‌ های استادیوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر اهتزاز آخرین پرچم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماتریکس
۸.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرد مورچه ای و زنبورک
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۶۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر کجا رفتی برنادت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هانیبال
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قاچاقچی
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر رودخانه میستیک
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۶۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۱۱۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر سیگنال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما