مونا غمخوار

بازیگر
مونا غمخوار در سال 1366 در تهران متولد شد. وی خواهر «مهناز غمخوار»، بازیگر می باشد. بازی در تئاتر را از سال 1370 در چهار سالگی تجربه کرد و بازی در سینما را از سال 1374 با «دشمن» به کارگردانی «عباس بابویهی» شروع کرد.
پوستر بام بالا
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ویرانگر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دشمن
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما