جواد شمقدری

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

جواد شمقدری متولد 1338 مشهد، فارغ التحصیل مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی است. وی فعالیت هنری خود را در سینما با کارگردانی فیلم کوتاه آغاز کرد. از دیگر دیگر فعالیت های جنبی وی میتوان به مدیریت «محراب فیلم»، عضو مشورتی شورای فیلمنامه حوزه هنری، سیما فیلم، مرکز سینمای تجربی و انجمن سینمای دفاع مقدس اشاره کرد.

۱۴ دی ۱۳۳۸ (۶۲ سال )
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر روزهای ابدی
۳.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر خط تماس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب و عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای ابدی
۳.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر خط تماس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب و عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین تکسوار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مرحله
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب و عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب و عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما