دارن آرونوفسکی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
دارن آرونوفسکی به انگلیسی Darren Aronofsky متولد 12 فوریه 1969 کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده آمریکایی است. دارن آرونوفسکی تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد و انستیتوی فیلمسازی آمریکا با دو رشته فیلم سازی زنده و نظریه فیلم پویانمایی به اتمام رساند.

عکس‌های دارن آرونوفسکی

دارن آرونوفسکی و دامنل گیلسون در اکران فیلم «مادر»(mother!) در لندن
پوستر سرچشمه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوح
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کشتی گیر
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه ای برای یک رویا
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۸۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر قوی سیاه
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۳۳۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۷۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرچشمه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوح
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه ای برای یک رویا
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۸۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۷۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۷۷۱ رای

امتیاز شما