بولین حداد

بازیگر

«بولین حداد» در آثاری همچون «شهابی از جنس نور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

عکس‌های بولین حداد

تصویر فیلم شهابی از جنس نور
تصویر فیلم شهابی از جنس نور
پوستر آزادی سرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهابی از جنس نور
۲.۹ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما