جمال اجلالی

بازیگر

جمال اجلالی متولد 1326 در تهران،دارای لیسانس تأتر است.

عکس‌های جمال اجلالی

جمال اجلالی در فیلم «دم سرخ ها»
پوستر تمام وسوسه های زمین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آبی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر باد در علفزار می پیچد
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر تابو
۴.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه فامیلی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوردست ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گینس
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر یارش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر با من بمان
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بایرام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آرایش غلیظ
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۶۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر دم سرخ ها
۵.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
۳.۷۷ /۱۰

از مجموع ۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه پیرمردها
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما