کامبیز شایان فرد

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیکامبیز شایان فرد
درباره منسینما را از این اساتید یاد گرفتم .شهریار پارسی پور،بزرگمهر رفیعا،دکتر احمد الستی،بابک احمدی
0

علت بی توجهی جهان سینما به او را شاید بتوان در سبک خودساخته فیلمسازی اش جستجو کرد.


بانی فیلم
0

پاراجانف ،رنج آدم ها را در نادانی آنها می بیند و این وجه اشتراک آدم هاست...


سلام سینما
0

می توان به جرات گفت که او سبک شخصی دارد.سبک او سبک کیارستمی است.همانطور که سینمای بلاتار ،دیوید لینچ، ...


سلام سینما
0

در این نوشته قصد دارم به بازیگران ستاره ای اشاره کنم که کارشان را از هیچ آغاز کردند و از آهسته آهسته ...


سلام سینما و بانی فیلم