علیرضا صمدی

کارگردان, نویسنده, دستیار کارگردان

عکس‌های علیرضا صمدی

علیرضا صمدی و مجید صالحی در پشت صحنه فیلم «صحنه زنی»
علیرضا صمدی و مهتاب کرامتی در پشت صحنه فیلم «صحنه زنی»
پوستر صحنه زنی
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر بی نامی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر صحنه زنی
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر بی نامی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر عطر ولایت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عطر ولایت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما