آزیتا موگویی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

آزیتا موگویی کارگردان و تهیه کننده ایرانی است.

عکس‌های آزیتا موگویی


آزیتا موگویی و مریلا زارعی در پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»
پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»
بهرام رادان و آزیتا موگویی در پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»
پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»
آزیتا موگویی در پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»
آزیتا موگویی، بهرام رادان و پژمان جمشیدی در پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»
آزیتا موگویی و مریلا زارعی در پشت صحنه فیلم «ایده اصلی»

ویدیو و مصاحبه تصویری

فرش قرمز ایده اصلی
پوستر مرگ پلنگ
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت آن مرد خوشبخت
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چشم هایم برای تو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هبوط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چهره
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مریم و می تیل
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه و سه نفر
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عشق + 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکلات
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رازها
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عاشق
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زن دوم
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران زن مثل من
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ساغر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق + 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای آلوده
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکلات
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رازها
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران زن مثل من
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی یک زن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایده اصلی
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۴۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی برگشتم...
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر خط نجات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر آدم، دختر حوا
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر آدمکش
۵.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر انعکاس
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند چهارم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسر آدم، دختر حوا
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر آدمکش
۵.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت عاشقی
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر انعکاس
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر ایده اصلی
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۴۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر تراژدی
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر عاشق
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زن دوم
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حکم تجدید نظر
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران زن مثل من
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران زن مثل من
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ایده اصلی
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۴۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه به سایه
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما