کیکاوس یاکیده

بازیگر, گویندگان, گوینده گفتار متن
کیکاوس یاکیده متولد 20 بهمن 1347 شاعر، دوبلور و بازیگر ایرانی است.
پوستر شهر دقیانوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 1
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مانا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلاف
۳.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر خورشید مصر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لوکوموتیوران
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما