ابراهیم شجاعی

بازیگر
ابراهیم شجاعی در سال 1328 در شهرری متولد شد.شروع فعالیت تئاتر از سال1344و در ادامه در سال 1347-1348در موسسه آناهیتا دوره تئاتر رانزد استاد اسکویی گذارند و در همین سال مدتی در رادیو به کار نمایش رادیویی نزد استاد مشکین و صادق بهرامی مشغول بود.اواخر سال1348 به استخدام نیروی هوائی ارتش درآمد و از سال 1350 به دعوت واحد فیلم و سریال نهاجا جهت انجام فعالیت های هنری از جمله بازیگری تئاتر به آن واحد همکاری نمود. از سال 1359فعالیت بازیگری خود در سینما از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شروع نمود و پس از آن با بازی در فیلم ها و سریال های مختلف تلویزیونی و سینمایی به فعالیت خود ادامه داد. شجاعی از سال 1370 به عضویت انجمن بازیگران و بدلکاران خانه سینما درآمد و در سال 1380برابر ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی موفق به اخذ مدرک لیسانس بازیگری گردید
July 12, 1949 (۷۳ سال )
پوستر متهم گریخت
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر بزنگاه
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر موج اول
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چند می گیری گریه کنی
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر ترش و شیرین
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساده لوح
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تردید
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر هنرپیشه
۶.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد عروسک ها
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۹۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوروز
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غزال
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آتش پنهان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ردپایی بر شن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما