مهرداد بخشی

بازیگر

عکس‌های مهرداد بخشی

مهرداد بخشی در سریال «افرا»
روزبه حصاری و مهرداد بخشی در سریال «افرا»
روزبه حصاری و مهرداد بخشی در سریال تلویزیونی «افرا»
روزبه حصاری و مهرداد بخشی در «افرا»
مهرداد بخشی و سامرند معروفی در سریال «در کنار پروانه ها»
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر افرا
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پروا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت رعنا
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیطان وجود ندارد
۸ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی تپه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زونا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما