علی صمیمی زاد

نویسنده

علی صمیمی زاد متولد سال 1339 در تهران می باشد. وی لیسانس سینماست.

پوستر برهوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صعود
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازجویی یک جنایت
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما