فریبا جدیکار

بازیگر

فریبا جدیکار در سال 1338 در تهران متولد شد. همسر وی علیرضا پورامین، عکاس سینماست. او همچنین عروسک گردانی را از سال 1358 و بازی در سینما را از سال 1367 با فیلم شاخه های بید کاری از امراله احمدجو آغاز کرد.

عکس‌های فریبا جدیکار

پشت صحنه فیلم «لابیرنت»
فریبا جدیکار و ساره بیات در فیلم «هزارتو»
بابک کریمی، فریبا جدیکار و زهره نعیمی در سریال «پرگار»
پشت صحنه سریال «پرگار»
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر پرگار
۳.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیر تیغ
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر فرات
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های بید
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام آقای مدیر
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب قانون
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۲۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر حیرانی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر شاهگوش
۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر به امید دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انگشتر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هزارتو
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر داره صبح میشه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گور به گور
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داره صبح می شه
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر گربه آوازخوان
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر پاتال و آرزوهای کوچک
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بیداری رویاها
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شبانه روز
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر روز کارنامه
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ پلنگ
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهر موش ها
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۰۳ رای

امتیاز شما