سوگل طهماسبی

بازیگر

سوگل طهماسبی در مجموعه تلویزیونی" بچه مهندس"،" کیمیا" به ایفای نقش پرداخته است.

عکس‌های سوگل طهماسبی


سوگل طهماسبی در فیلم «چهل کچل»
سوگل طهماسبی در فیلم کوتاه «تاسوکی»
سوگل طهماسبی و لیندا کیانی در اکران خصوصی فیلم «انزوا»
سوگل طهماسبی در اکران خصوصی فیلم «انزوا»
سوگل طهماسبی در سریال «گاندو»
سوگل طهماسبی در سریال «نجلا»
حسام منظور و سوگل طهماسبی در سریال «نجلا»
پوستر تاسوکی
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۵.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر بزرگ مرد کوچک
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر چهل کچل
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مثل هیچ کس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنگ و فنگ روزگار
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر هنگامه
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر برهوت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ویژه
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بچه گرگ های دره سیب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های طوفان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلام آقای مدیر
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرگشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 2 -  قسمت 1
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 2 -  قسمت 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 2 -  قسمت 3
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهرآباد
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برادر
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه امن
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۴.۹۶ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر بلیط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فاصله ها
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه ای با من است
۳.۷۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت فراموشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره حیات
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه یک زندگی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر قطع فوری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 1
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 2
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر نجلا
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید سرخ
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو 2
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما