محمود بصیری شهربابک

بازیگر, تدارکات, جلوه های ویژه

محمود بصیری (شهربابک) در سال 1326 در شهر دهستان انار (حوالی یزد) متولد شد. آغاز بازی به عنوان بدلکار و سیاهی لشکر از سال 1348 با کاری به عنوان «سه فراری» کاری از «آرامائیس آقامالیان» بود.

عکس‌های محمود بصیری شهربابک

پوستر فیلم «تاوان»
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر وکلای جوان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مجسمه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دارا و ندار
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه عزیز
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۴۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیب ترش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سوته دلان
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۲۷۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب فروشی هدهد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حالا چه شود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بدون شرح
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هتل
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کمیته مجازات
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین فرصت خوشبختی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای برفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گلهای داوودی
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر تاوان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فصل پنجم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب روباه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روز دیدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهریه بی بی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شریک زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر الو الو من جوجو ام
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مجنون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو سرنوشت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گراند سینما
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۷۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر زرد قناری
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ارثیه
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جمیل
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود دوم)
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود اول)
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دادشاه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر طلوع انفجار
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر از فریاد تا ترور
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شارلوت به بازارچه می آید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خشم و خون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی در طوفان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر این گروه محکومین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از جهنم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دادشاه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما