رضا اعظمیان

کارگردان, نویسنده
رضا اعظمیان متولد 1341 اصفهان، فارغ التحصیل سینما با گرایش کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. وی فعالیت سینمایی را سال 1369 با کارگردانی فیلم کوتاه آغاز کرد.
May 21, 1962 (۶۰ سال )

عکس‌های رضا اعظمیان

رضا اعظمیان در پشت صحنه فیلم دلتنگی های عاشقانه
نمایی از پشت صحنه فیلم دلتنگی های عاشقانه
پوستر کارناوال مرگ
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر دلتنگی های عاشقانه
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر ارابه مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرزی برای زندگی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کارناوال مرگ
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر دلتنگی های عاشقانه
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر ارابه مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرزی برای زندگی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما