کامران محمدی

بازیگر, چهره پرداز, دستیار کارگردان
پوستر بی خود و بی جهت
۶.۲۷ /۱۰

از مجموع ۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای انتظار
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مادیان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما