ارژنگ فرخ پیکر

بازیگر, دستیار کارگردان, طراح صحنه و لباس
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پرواز پنجم ژوئن
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر با من بمان
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه یک ملت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پرواز پنجم ژوئن
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طعمه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عشق من ـ شهر من
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما