ابوالقاسم بخشعلی زاده

بازیگر
شاپور بخشایی متولد1313 در رشت. فوت: پانزدهم شهریور 1381 بر اثر سانحه ی اتومبیل. بازی در تئاتر را با نام اصلی ابوالقاسم بخشعلی زاده از 1329 آغاز کرد و در 1332 در نخستین نقش سینمایی اش لغزش (مهدی رییس فیروز) ظاهر شد. بخشایی در دهه ی 1330 در فیلم های دیگری از جمله امیرارسلان نامدار (نسخه ی اول)، برای تو، مستشار جزیره و فردا روشن است بازی کرد. برخی از فیلم های دیگر او در سال های بعد عبارتند از: بیگانه بیا، ظفر، عیالوار و زن. او در مجموع در بیش از صد فیلم سینمایی و مجموعه ی انقلاب عبارتند از: پروانه به سوی مینو، مرز، اتوبوس، حماسة درة شیلر، ناصرالدین شاه آکتور سینما، رابطه ی پنهانی و یک قدم تا مرگ و مجموعه های تلویزیونی بوعلی سینا، وزیر مختار، ترور، بی بی یون و خانه به خانه.
پوستر دست نوشته ها
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سامان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جایزه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه پنهانی
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اتوبوس
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دو نفر و نصفی
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ناصرالدین شاه آکتور سینما
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر حادثه
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خط ها و سایه ها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرحد
۹.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نامرئی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دام
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقای شانس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه طوفان
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راز گل شب بو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق من ـ شهر من
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تبعیدی ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رانده شده
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب حادثه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرفتار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنگلبان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه دره شیلر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر پایگاه جهنمی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر برگ و باد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سناتور
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بالاش
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازرس ویژه
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر تلافی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آتش جنوب
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راننده اجباری
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما