سیاوش شاکری

کارگردان, نویسنده, بازیگر
سیاوش شاکری متولد 1318 تهران، فارغ التحصیل از کالج فیلم تکنیک لندن است. وی فعالیت هنری خود را از شبکه تلویزیونی BBC آغاز کرد.
پوستر آن سفر کرده
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر توجیه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد مجاهد
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تلافی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رضا هفت خط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک خوشگل و هزار مشکل
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد و نامرد
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال بزرگ
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مبارزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد و نامرد
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر میخک سفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر امام علی
۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خون بس
۹.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما