فریده بیات

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر تشنه باران
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زن
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بی گناه
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نیزار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مادر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هیاهو
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ در باران
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما