علی قوی تن

کارگردان, نویسنده, بازیگر
علی قوی تن متولد 1343 درگز است. وی فعالیت سینمایی را سال 1361 با ساخت فیلمهای کوتاه 8 م.م و 16 م.م و مستند آغار کرد و سال 1368 با ساخت فیلم نیمه بلند «غبار» و دریافت مجوز حرفه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد سینمای حرفه ای شد. فیلم «عشق من، شهر من» نخستین فیلم سینمایی اوست.
July 22, 1964 (۵۹ سال )

عکس‌های علی قوی تن


پشت صحنه فیلم آفتاب، مهتاب، زمین
علی قوی‌تن در فیلم خودش
مهسا معرفتی و علی قوی‌تن در فیلم آفتاب، مهتاب، زمین
علی قوی‌تن در فیلمی به کارگردانی خودش
مهسا معرفتی و علی قوی‌تن در فیلم آفتاب، مهتاب، زمین
علی قوی‌تن در فیلم آفتاب، مهتاب، زمین
فیلم «بازگشت»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رویای سهراب
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز بادبادکها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آسمان آبی مادرم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب، مهتاب، زمین
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر سنجاقک های برکه سبز
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر نسکافه داغ داغ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آدمک ها
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه طوفان
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عشق من ـ شهر من
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سهراب
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز بادبادکها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آسمان آبی مادرم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب، مهتاب، زمین
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر سنجاقک های برکه سبز
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر نسکافه داغ داغ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آدمک ها
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سهراب
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز بادبادکها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آسمان آبی مادرم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب، مهتاب، زمین
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر سنجاقک های برکه سبز
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر دویدن در میان ابرها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نسکافه داغ داغ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز بادبادکها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان آبی مادرم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب، مهتاب، زمین
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سهراب
۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نسکافه داغ داغ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ستاره‌ها 3: ستاره بود
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر آدمک ها
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تنها
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه طوفان
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عشق من ـ شهر من
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما