ناصر غلامرضایی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
ناصر غلامرضایی متولد 1334 خرم‌آباد، دارای مدرک دیپلم است. وی فعالیت سینمایی را سال 1351 با سینمای آزاد خرم آباد آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عروس رومشکان
۸.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر نامزدی
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خون بس
۹.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر حریم مهرورزی
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چه پر ستاره بود شبم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس رومشکان
۸.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر نامزدی
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خون بس
۹.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر حریم مهرورزی
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چه پر ستاره بود شبم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس رومشکان
۸.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر خون بس
۹.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر عروس رومشکان
۸.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر خون بس
۹.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر آرزوهای زمین
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نامزدی
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر نامزدی
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر نامزدی
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما