ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

هوشنگ حمزه ای

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیهوشنگ حمزه ای

فیلم‌های هوشنگ حمزه ای

مدیر تدارکات(3 فیلم)
جانشین مدیر تولید(2 فیلم)
مدیر تهیه(2 فیلم)
مدیر تولید(2 فیلم)
دستیار تولید(2 فیلم)
دستیار کارگردان(1 فیلم)
امور فنی(1 فیلم)
مدیر روابط عمومی(1 فیلم)