رضا ژیان

بازیگر
رضا ژیان در سال 1328 در تهران متولد و در سال 1382 فوت کرد. بازی در تئاتر را از سال 1348 تجربه کرد. و همچنین کار در سینما را از سال 1352 با فیلم «پسر ایران از مادرش بی اطلاع است» به کارگردانی «فریدون رهنما» آغاز کرد.
پوستر خانه پدری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر آغوش های خالی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مومیایی3
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۷۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر عشق فیلم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر ری
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آتش در زمستان
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سیاه راه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چوپانان کویر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر ایران از مادرش بی اطلاع است
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما