سیدجمال ساداتیان

تهیه کننده, مدیر تولید, با همکاری

سیدجمال ساداتیان متولد 1335 در تهران است. وی فارغ التحصیل رشته علوم انسانی است.

۲۱ شهریور ۱۳۳۵ (۶۵ سال )

عکس‌های سیدجمال ساداتیان

عکس یادگاری عوامل پشت ضحنه فیلم شبانه روز
سیدجمال ساداتیان در فرش قرمز فیلم «متری شیش و نیم» در جشنواره فجر 37
سیدجمال ساداتیان و احسان کرمی در اکران فیلم «متری شیش و نیم» در جشنواره فجر 37
سیدجمال ساداتیان برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران برای «متری شیش و نیم» در جشنواره فجر 37
سیدجمال ساداتیان و سعید روستایی در پشت صحنه فیلم «متری شیش و نیم»

اخبار

پوستر به من نگاه کن
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شوریده
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شبانه روز
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر سایه روشن
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکی مثل من
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جوجه اردک من
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای خیابان هشتم
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۳۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر خواب و بیدار
۷.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۵۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر جامه دران
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۳۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر متری شیش و نیم
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۲۳۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر دایره زنگی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۷۴۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه سوری
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۴۹۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر هفت دقیقه تا پاییز
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر برف روی کاج ها
۶.۵۷ /۱۰

از مجموع ۲۴۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر متری شیش و نیم
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۲۳۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر پوسته
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر سایه روشن
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما