گلشن قیزی

بازیگر
گلشن قیزی با نام اصلی «ژولیا حسینلی» بازیگر آذربایجانی است. گلشن قیزی در فصل دهم رئالیتی شو «شام ایرانی» به کارگردانی و تهیه کنندگی سعید ابوطالب حضور دارد. او در این مجموعه در کنار سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی و مارال فرجاد به رقابت می‌پردازد. گلشن قیزی در شب چهارم «شام ایرانی»، میزبان سه بازیگر ایرانی بود.

عکس‌های گلشن قیزی


پوستر فصل دهم «شام ایرانی- میزبان شب اول: سیما تیرانداز»
پوستر فصل دهم «شام ایرانی - میزبان شب دوم: شبنم قلی خانی»
سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی، مارال فرجاد و گلشن قیزی در قسمت اول «شام ایرانی»
سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی، مارال فرجاد و گلشن قیزی در «شام ایرانی 10 - میزبان شب اول: سیما تیرانداز»
سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی، مارال فرجاد و گلشن قیزی در نمایی از قسمت اول «شام ایرانی»
مارال فرجاد و گلشن قیزی در قسمت اول «شام ایرانی»
سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی، مارال فرجاد و گلشن قیزی در نمایی از «شام ایرانی 10 - میزبان شب اول: سیما تیرانداز»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شام ایرانی 2 - فصل 2 - قسمت 4: گلشن قیزی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 2 - فصل 2 - قسمت 3: مارال فرجاد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 2 - فصل 2 - قسمت 2: شبنم قلی خانی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 2 - فصل 2 - قسمت 1: سیما تیرانداز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 10 - میزبان شب سوم: مارال فرجاد
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 10 - شب چهارم: گلشن قیزی
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی ‍‍10
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 10 - میزبان شب اول: سیما تیرانداز
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی 10 - میزبان شب دوم: شبنم قلی خانی
۵ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما