خسرو بامداد

بازیگر

خسرو بامداد متولد 1317 در سمنان، بازیگر ایرانی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد است.

عکس‌های خسرو بامداد

نمایی از فیلم ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه
پوستر ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی مردم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک کامیون غروب
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رگ خواب
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۴۴۸۸ رای

امتیاز شما