کاظم هژیرآزاد

بازیگر
کاظم هژیرآزاد سال 1329 متولد شد. او دوران دبیرستان را تمام نکرده بود که به صحنه تئاتر راه یافت. در نمایش رستم و سهراب به کارگردانی مصطفی اسکوئی در اصفهان، اهواز، آبادان و آغاجاری و ... برای اولین بار تصویرش از تلویزیون ملی ایران در نوروز 1351 پخش شد. او در نمایش ریش تراش شهر مویل در نقش دکتر بارتولو نیز ایفای نقش نمود و بعد از خدمت سربازی، 23 سال کارمند وزارت راه در قسمت فنی شد، اما چون نمی توانست از بازیگری دست بکشد، بازی در تئاتر، تلویزیون و سینما را در برنامه ی زندگی اش قرار داد.
March 20, 1950 (۷۳ سال )

عکس‌های کاظم هژیرآزاد


ستاره اسکندری، کاظم هژیرآزاد و عباس خدری در نمایی از سریال نمایش خانگی «دندون طلا»
پشت صحنه سریال تلویزیونی «روزهای بی قراری 2»
پشت صحنه سریال «روزهای بی قراری 2»
سارا صوفیانی، مجید واشقانی و کاظم هژیرآزاد در پشت صحنه سریال «روزهای بی قراری 2»
اصغر فرهادی، زویا امامی و کاظم هژیرآزاد در پشت صحنه سریال «چشم به راه»
اولین تصویر کاظم هژیرآزاد در سریال «زخم کاری»
کاظم هژیرآزاد در قسمت ۳ سریال «زخم کاری»
پوستر تمام رخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی همگان
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی نشان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تنهاترین سردار
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بال های خیس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر یلدا
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بهتر
۳.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت های کمال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای به یاد ماندنی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر وقت صبح
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر وکلای جوان
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مجسمه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر پناه آخر
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ایل دا
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر زخم کاری
۸.۸۴ /۱۰

از مجموع ۶۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۹۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی قراری 2
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر کشیک قلب
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به نام پدر
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر دستت را به من بده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های شهرک سینمایی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بگذار آفتاب برآید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای عاشقی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مجتمع مسکونی فرخ و فرج
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی خصوصی
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاه خاموش
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تاریخ انقضا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دندون طلا
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر چشم به راه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک داستان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک مشت پر عقاب
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دارکوب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بدلکار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آبادانی ها
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۷۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر ری
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عقرب
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب روباه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در سرزمینی دیگر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروگان
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هدف
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نیش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طلایی
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر قافله
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تحفه ها
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما