زری پورزند

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خانه قمرخانم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما