بهزاد رحیم خانی

بازیگر
بهزاد رحیم خانی متولد سال 1322 با نام اصلی محمد حسین رحیم خان، بازیگر ایرانی است. او مدرک فوق دیپلم دارد.

عکس‌های بهزاد رحیم خانی


افسانه پاکرو و بهزاد رحیم خانی در فیلم «دو عروس»
پوستر فیلم «سپید سیاه»
بهزاد رحیم خانی و کامران حسین زاده در فیلم «سپید سیاه»
بهزاد رحیم خانی، علیرضا شیخ الاسلامی و کامران حسین زاده در پشت صحنه فیلم «سپید سیاه»
بهزاد رحیم خانی، حسین یاری و یکتا ناصر در قسمت ۷ سریال «نیسان آبی»
بهزاد رحیم خانی، حسین یاری و یکتا ناصر در قسمت ۷ سریال کمدی «نیسان آبی»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر آقا و خانم سنگی
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب آخر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد 2
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر عروس نیزار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه ای برای زندگی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آینه عبرت: قسمت اول
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خودخواسته
۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر عاشق پیشه
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نیسان آبی
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سرباز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر تا سپیده دم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دارا و ندار
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر شوق پرواز
۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سپید سیاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خط شکن
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دو عروس
۳.۴۱ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر این سه نفر
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هشتگ خاله سوسکه
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۲۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل پامچال
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فقط به خاطر تو
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هشدارهای پلیس
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای عاشقی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر موج و صخره
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جوان امروز
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سنگ و شیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رفیق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شن های کف رودخانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اکس پارتی
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نرگس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر کلانتر 2
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نامه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتیه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی روی ماه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما