سولداد ویلامیل

بازیگر
Soledad Villamil was born on June 19, 1969 in La Plata, Buenos Aires, Argentina. She is an actress, known for El secreto de sus ojos (2009), El mismo amor, la misma lluvia (1999) and Un oso rojo (2002). She has been married to Federico Olivera since 1997. They have two children.

عکس‌های سولداد ویلامیل

سولداد ویلامیل
سولداد ویلامیل
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر راز چشمان آن ها  
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۷۰ رای

امتیاز شما