ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

آزیتا رفیعی سرشکی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیآزیتا رفیعی سرشکی
درباره منمتولد1346تهران_ پژوهشگر برنامه ای _ و محقق فلکلور _کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستان _ کارشناس تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی _دارای تالیفاتی؛- در3 دوره فصلنامه به نام " فصلنامه های فرهنگ مردم" با دبیر مسئولی سید احمد وکیلیان ، عناوین مقالات چاپ شده : - واژه شناسی قصه سنگ صبور به روایت گویش همدانی؛ تابستان1389 ویژه نامه قصه(1) شماره 34 - آئین بدرقه در عهد قاجار؛ پائیز و زمستان1389 ویژه نامه قاجار، شماره 35و36 - رد پای اسطوره در قصه ماه پیشانی؛ پائیز1390 ویژه نامه قصه(2) شماره 40 - وهمکاری با فصلنامه تخصصی "فرهنگ مردم ایران" ، مرکز تحقیقات صدا و سیما با عنوان " یافته های کارگاهی یک برنامه مستند "، بررسی موردی مراسم عروسی در همدان؛ پاییز1391 ویژه برنامه سازی رادیویی و تلویزیونی شماره 30_ مدرس نقد و تحلیل محتوای از دیدگاه جامعه شناسانه و روانشناسانه بر پایه ی اسطوره های ایران؛ مرکز آموزش سیما: سازمان صدا و سیما _ رمان چاپ شده در اردیبهشت98 در انتشارات رسپیناwww.raspinaup.ir با عنوان " مرکب بنفش"و ...
ارتباط با کاربر

نقدهای آزیتا رفیعی سرشکی