هاشم چاووشی

بازیگر

هاشم چاووشی بازیگر است. هاشم چاووشی برای بازی در تله فیلم «ایکی سلطان» مقام نخست را کسب و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را از جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها دریافت کرد.

پوستر دخترم نرگس
۴ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایکی سلطان
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آتا
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر باجناق ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یاشا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جلال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سارای
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما