سایه میثمی

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر بازی تمام شد
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقای دلار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چون ابر در بهاران
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما